Politica de prelucrarea datelor personale

In sensul legislatiei in vigoare:
„date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Scopurile prelucrarii
Datele personale care ii sunt cunoscute sau ii vor fi furnizate in viitor operatorului, sunt/vor fi prelucrate pentru urmatoarele scopuri:
– scopuri legale(in temeiul unor norme legale, pentru incheierea/executarea contractelor sau a altor obligatii/drepturi similare, pentru emiterea si transmiterea documentelor, etc.)
– scopuri de informare(cum ar fi, fara a se limita la: informari privind relatia dintre societati, informari privind noutati care privesc produsele/serviciile, informari privind societatile implicate, etc.)
– scopuri de marketing(oferte speciale, informatii comerciale despre produse/servicii, etc.)
– scopuri de statistica si arhivare.

Perioada prelucrarii
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei existente/viitoare, cel putin pe perioada impusa de pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile, precum si pe parcursul existentei operatorului persoana juridica, daca persoana vizata nu se opune.